Członkowie i partnerzy OSPOczłonkowie zwyczajni: osoby posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży okiennej na stanowisku kierowniczym
podejmują wszystkie decyzje, mają bierne i aktywne prawo wyborcze


członkowie wspierający: firmy nieprzerwanie produkujące okna od co najmniej 5 lat wykazujące obroty roczne w sprzedaży okien powyżej 10 mln PLN, co stanowi co najmniej 60% całkowitego rocznego obrotu firmy.
wspierają finansowo stowarzyszenie, posiadają swoich członków zwyczajnych


partnerzy zwyczajni OSPO: firmy powiązane z branżą stolarki chcące wspierać producentów okien zaakceptowane przez Stowarzyszenie
wspierają finansowo Stowarzyszenie, nie są członkami, mają głos doradczy


partner strategiczny OSPO: firma wybrana przez Stowarzyszenie spośród partnerów zwyczajnych do pełnienia jednorocznego patronatu nad działalnością Stowarzyszenia
wspiera finansowo Stowarzyszenie, nie jest członkiem, ma głos doradczy

OSPO - partner strategiczny OSPO - partner strategiczny aereco

ul. Smocza 26 | 01-041 Warszawa
tel. 0 22 636 02 82 | office@ospo.org.pl